Kreativa krafter hjälps på traven
Som innovationsansvarig på ett större företag lärde sig Magnus Brasen att idéframtagande är en process. En god idé kommer sällan från ingenstans utan från en kombination av företagskultur, tydlig metodik och en god portion av mod. När han bestämde sig för att använda sig av sina kunskaper i egna företaget Mojo Management var det för att hjälpa andra företag med sina innovationsprocesser.
– Alla företag har bra och kreativa människor, men inte alla har företagskulturen och kunskapen att skapa och genomföra nya idéer på rätt sätt menar Magnus.

Magnus arbetar både som tillfällig konsult i tydligt formulerade problemställningar och som långvarigt stöd i innovation, marknad och försäljning.
– Innovation behöver inte nödvändigtvis vara nya produkter och tjänster. Det kan lika gärna innebära att hitta nya vägar med befintliga produkter, nya sätt att arbeta eller producera.
Hans fasta övertygelse är att kreativiteten finns i alla delar av organisationen, det kanske finns mer eller mindre kreativa personer men att alla kan vara kreativa.
– Jag försäkrar mig först om att jag har mandat från ledningen för om inte högsta chefen stöttar innovationsarbetet fullt ut kommer inte organisationen följa.

Magnus förklarar att det krävs mer än att sitta på så kallade Brainstormingmöten där man kommer fram till några onliners på ett papper. Processen börjar långt innan dess och måste gå långt längre än så.
– Hur många har inte fått 10 halvfärdiga idéer på mailen från ett Brainstormingmöte, fortsätter Magnus. Om man genomför EN av idéerna är det ett under.
Det är tydligt att innovation är långt mer än hitta på någon kul idé. Mojo Management arbetar även med Interim Management där bland annat Magnus går in som marknadschef/säljchef under kortare eller längre uppdrag.

Mojo Management

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0732-40 33 33


Email:
magnus@mojomanagement.se

Adress:
Mojo Management
Valhallavägen 15E
13338 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN